ისტორია
საკონსულტაციო ჯგუფი ჯეპრა 2002 წლიდან აქტიურად მუშაობს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში კონსულტაციებსა და მომსახურებაზე და დღეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგული კომუნიკაციისა და ზოგადი სტრატეგიული კონსულტაციის სფეროში მომუშავე კერძო დამოუკიდებელ ბიზნესკომპანიას წარმოადგენს.
ღირებულებები და მისია
ჯეპრას მისიაა გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების წახალისების გზით, მის კლიენტებსა და საზოგადოებას შორის ნდობისა და თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და კორპორაციული პასუხისმგებლობის მაღალი სტანდარტების განვითარება. კომპანიის მიზანია საქართველოში საკონსულტაციო მომსახურების მაღალი პროფესიული და ეფექტური მექანიზმების დანერგვა.

ჯეპრა თავის პარტნიორებსა და კლიენტებს სთავაზობს საერთაშორისო გამოცდილებაზე, უახლეს მეთოდოლოგიასა და საკუთარი ექსპერტების გამოცდილებაზე დამყარებულ პროფესიონალურ მომსახურებას საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგული კომუნიკაციისა და სტრატეგიული განვითარების სფეროებში.

ჯეპრა განუხრელად იცავს საერთაშორისო ქარტიებით და კოდექსებით გათვალისწინებულ პროფესიული ეთიკის ნორმებს.

ჯეპრა ევროპაში ლიდერი პიარკომპანია „კეტჩამ გლობალის“ საერთაშორისო ქსელის წევრია. კომპანია მუშაობს ISO 9001:2008 საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით.
საკონსულტაციო ჯგუფი ჯეპრა 2002 წლიდან აქტიურად მუშაობს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში კონსულტაციებსა და მომსახურებაზე და დღეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგული კომუნიკაციისა და ზოგადი სტრატეგიული კონსულტაციის სფეროში მომუშავე კერძო დამოუკიდებელ ბიზნესკომპანიას წარმოადგენს.

გუნდი

ეკატერინე ჟვანია
აღმასრულებელი დირექტორი
linkedin fb
სოსო გალუმაშვილი
უფროსი კონსულტანტი
linkedin fb
კახა მაღრაძე
უფროსი კონსულტანტი
linkedin fb
ნინო სუბელიანი
უფროსი კონსულტანტი
linkedin fb
გიგა ხარებავა
უფროსი კონსულტანტი
linkedin fb
თეონა ხმელევსკი
უფროსი კონსულტანტი
fb
თინათინ სამყურაშვილი
უფროსი კონსულტანტი
linkedin fb
მაია ტაკაშვილი
უფროსი კონსულტანტი
fb
ნუცა გალუმაშვილი
არააღმასრულებელი დირექტორი
linkedin fb
ელენე თაყაიშვილი
უმცროსი კონსულტანტი
linkedin fb
ნინი მეტრეველი
მედია მენეჯერი
linkedin fb
საბა ჯაჯანიძე
უფროსი კონსულტანტი
fb
თაკო ჩიხრაძე
დიზაინერი
linkedin fb
რუსკა უსტიაშვილი
კონსულტანტი
linkedin fb
ანუკი ცხოვრებაძე
პროექტის ასისტენტი
linkedin fb

კლიენტები

clientsbgimage